ЕСКО България
Изграждане на външно електрозахранване за захранване на супермаркет „ЛИДЛ България“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване чрез Държавна приемателна комисия  на Супермаркет „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, в гр. София, бул. „Мария Луиза“.

Дата на въвеждане: м. февруари 2023 г.

'
'