ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 69 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Банка ДСК“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покрив на съществуваща сграда на „Банка ДСК“ АД в гр. София с инсталирана мощност 69.16 kWp.

Дата на въвеждане: м. май 2023 г.

'
'