ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 172 kWp за продажба на произведената енергия на „ММоторс“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за продажба на произведената енергия с инсталирана мощност 171.60 kWp. За централата ще бъдат използвани 312 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „ММоторс“, гр. Етрополе.

Дата на въвеждане: в процес на изпълнение

'
'