ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 44 kWp за собствено потребление на “Цетин България”

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 44.15 kWp. За централата ще бъдат използвани 81 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на “Цетин България” в гр. Пловдив.

Дата на въвеждане: м. юли 2023 г.

'
'