„ЕСКО България“ е новото име на „ЧЕЗ ЕСКО България“​

Дружеството е създадено през 2017 г. като част от групата на ЧЕЗ в България, за да предоставя енергийни услуги в областта на възобновяемите енергийни източници, отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението и индустриалните системи, вече е собственост на „Синтетика“ АД. До момента дружеството е реализирало над 130 проекта, от които 84 са насочени към повишаване на енергийната […]

ЧЕЗ ЕСКО България изгради фотоволтаична централа за Сен-Гобен България

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД пое цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление, с инсталирана мощност 64,8 kWp. Фотоволтаичната централа е монтирана на покрив на съществуваща сграда на Сен-Гобен България в гр. Костинброд и ще бъде пусната в действие през м. юни 2021 г. […]

„Делта текстил“ ще спестява 233 МВч/ годишно чрез изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди

Дружеството възложи изграждане и финансиране на централа с мощност 195 kWp на „ЧЕЗ ЕСКО България“ за фабриката си в гр. Русе „Делта текстил България“ ЕООД – водещ производител на чорапи за световноизвестни марки, разшири партньорството си с Групата ЧЕЗ. Компанията, която закупува електроенергия от ЧЕЗ Трейд България възложи финансирането и изграждането на 195 kWp фотоволтаична […]

Подмяна на осветление на обект на „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД

Подмяна на осветление на обект на „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД Доставка и подмяна на съществуващите осветители с енергийно ефективни LED осветителни тела за сървърна база (дата център) „Витоша“. Прогнозни годишни спестявания – 9 MWh. Дата на въвеждане: август 2019 г.

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 195 kWp в „Делта Текстайл-България“ ЕООД, гр. Русе

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 195 kWp в „Делта Текстайл-България“ ЕООД, гр. Русе Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 194,93 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за текстилни изделия. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 230 MWh. Дата […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 412 kWp за „Си енд Си Текстайлс” ООД, гр. Хасково

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 412 kWp за „Си енд Си Текстайлс” ООД, гр. Хасково Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 412,34 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за текстилни изделия. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 500 […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 89 kWp за „Филпласт“ ООД, с. Ягодово

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 89 kWp за „Филпласт“ ООД, с. Ягодово Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 89,28 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на предприятие за пластмасови изделия. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 100 MWh. Дата на […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 307 kWp за „Национал 7“ ООД, с. Скравена

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 307 kWp за „Национал 7“ ООД, с. Скравена Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 307,13 kWp, разположение на модулите наземно и върху покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за производство на пелети. Прогнозно годишно производство на енергия от централата […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 180 kWp за „ВИП Симерс Груп“ ООД, гр. Лом

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 180 kWp за „ВИП Симерс Груп“ ООД, гр. Лом Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 179,55 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за производство на сладкарски изделия и хлебни продукти. Прогнозно годишно производство на енергия от […]

Фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност 40 kWp в кв. “Промишлена зона”, гр. Враца

Фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност 40 kWp в кв. “Промишлена зона”, гр. Враца Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 40.04 kWp, монтирана върху покривна конструкция на и покриваща собствено потребление на сградата. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 48 MWh. Дата […]