Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 117 kWp за „Екорепласт“ ЕООД, с. Капатово

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 117 kWp за „Екорепласт“ ЕООД, с. Капатово Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 117 kWp, монтирана на покрив на сграда на „Екорепласт“ в с. Капатово, Община Петрич. Дата на въвеждане: август 2020 г.

Присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН на Основно училище и гимназия в гр. Банкя

Присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН на основно училище и гимназия в гр. Банкя Цялостно управление на проект, включващ: Проектиране, административно-съгласувателни процедури, строително-монтажни работи на нов трансформаторен пост и съоръжения с кабелно захранване на 20 kV, както и полагане на нови кабелни линии СрН на обект Основно училище и гимназия в гр. Банкя, м. „Бански рид“ […]

Изграждане на Фотоволтаична централа с мощност 30 kWp за „Монтажи и Ко“ ЕООД, гр. Пирдоп

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 29,93 kWp за „Монтажи и Ко“ ЕООД, гр.Пирдоп Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за отдаване на произведената енергия в електроразпределителната мрежа с инсталирана мощност 29,93 kWp, монтирана на покрив на сграда на „Монтажи Ко“ в гр. Пирдоп. Дата на въвеждане: […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 25 kWp за „ПМУ София“ ООД, гр. София

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 24,51 kWp за „ПМУ София“ ООД, гр. София Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 24,51 kWp, монтирана на покрив на сграда на „ПМУ София“ в гр. София, бул. Илиянци. Дата на въвеждане: март 2020

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 17 kWp в Техническия учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“, гр. София

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 17 kWp в Техническия учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“, гр. София Проектен Мениджмънт на проект с обхват: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с мощност 17,10 kWp, монтирана върху покрива на съществуваща сграда за покриване на нуждите на учебния център. Дата на въвеждане в експлоатация: […]

“Национал-7” оптимизира потреблението си на електроенергия с изграждане на фотоволтаична централа за собствена консумация

ЧЕЗ ЕСКО България изгражда фотоволтаична централа за един от лидерите в производството на пелети в България – „Национал-7“ ООД. Съоръжението ще бъде с инсталирана мощност 307 KWp (киловат пик). Очаква се то да започне да работи през май тази година и да оптимизира потреблението на електроенергия на „Национал-7“ с 400 MWh (мегават часа) на година, […]

ЧЕЗ финансира с 13 млн. лв. проект за енергийна ефективност на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, гр. София

ЧЕЗ България Инвестмънт, собственик на капитала на ЧЕЗ ЕСКО България, осигурява над 6 млн. евро на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ за реконструкция и модернизация на сградния фонд на болницата с цел подобряване на енергийната й ефективност. Договорът за финансиране ще позволи в рамките на следващата година да се извършат енергийно ефективни мерки за промяна на фасади, […]