ЕСКО България
PV
ВЕИ

Какво предлагаме

  • Цялостно изграждане на покривни и наземни фотоволтаични инсталации.

Какви са ползите

  • Намаляване на оперативните разходи, използвайки генерираната от фотоволтаичната инсталация електроенергия;
  • Постигане на голяма енергийна независимост;
  • Допълнителни приходи от продажба на неупотребената електроенергия;
  • Възможност за изграждане на локални съоръжения за съхраняване на неупотребената електроенергия;
  • Освен финансовите ползи от инсталирането на фотоволтаична инсталация се допринася и за „по-чиста“ околна среда, тъй като генерираната от инсталацията електроенергия е изцяло „зелена“ и производството ѝ не води до отделяне на вредни въглеродни емисии.

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'