ЕСКО България
Ефективни енергийни решения
ВЕИ

Какво предлагаме

  • Фотоволтаици
  • Соларни системи
  • Топлинни котли

Какви са ползите

  • Възможност за по-висока независимост от енергийната система
  • Собствено „зелено“ производство
  • Намаляване на емисии на парникови газове
  • Изплащане на инвестицията чрез реализирани спестявания
  • Полезен живот над 25 год.

Финансиране

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'