ЕСКО България

Какво е ЕСКО

Energy Service mpany е компания предоставяща енергийни услуги, ориентирана към иновациите, ефективното използване на ресурсите и екологията. Повишаването на енергийната ефективност, т.е. намаляване потреблението на енергия, може значително да редуцира разходите за поддръжка на обществени сгради, производствени предприятия, малки и средни предприятия или функционирането на цели градове и общини.

ЕСКО България предлага нова перспектива за ефективното използване на електроенергията в производството, обслужващия и публичния сектор. Нашата мисия е да създаваме стойност и устойчиво развитие чрез ефективно използване на електроенергията. Осигуряваме на своите клиенти цялостни енергийни решения – анализ на енергийните нужди, оптимално решение, финансиране (ако е необходимо), реализация и пускане в експлоатация. По този начин гарантираме както незабавно намаляване на разходите за електроенергия, така и трайно добри резултати на своите клиенти.

Какво предлагаме

PV
ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
chargeEV
ЗАРЯДНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
bt
БАТЕРИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
energypr
ЕНЕРГИЙНИ
ПРОЕКТИ

Как работим

Решение за обхвата на дейностите
Първата стъпка от сътрудничество с компания или представител на публичния сектор включва анализ на настоящата ситуация – съществуващите проблеми и възможности. На тази основа се изготвя анализ и индивидуална оферта с конкретни решения, обхват на модернизацията, технически и финансови параметри на проекта.

Финансиране
Повишаването на енергийната ефективност, респективно намаляване потреблението на електроенергия, води до значително намаляване на разходите за поддръжка на сгради, за производство, или за функционирането на града/ общината. Обикновено редуцирането на общите разходи за електроенергия започва още в първия месец след внедряване на решението въпреки паралелното изплащане на инвестицията.

Внедряване на решението
На този етап ЕСКО България поема отговорността за управление и администриране на проекта – получаване на необходимите разрешителни, доставка на оборудване, извършване на строителни и ремонтни работи, съответно носи технологичния, организационен и финансов риск при изпълнение на проекта.

След изпълнение на проекта

  • Намалява се консумираната от електроразпределителната мрежа електроенергия
  • Редуцират се оперативните разходи за поддръжка в следствие инсталираното ново оборудване

Кой може да се възползва

Предложението може да се използва от почти всички предприятия, които искат да намалят разходите си за консумация на различни видове комунални услуги, включително електричество, топлинна енергия или гориво. Възможностите за оптимизация при по-големите консуматори на електроенергия обаче са значителни и могат да се отразят на цялостното представяне на фирмата на пазара чрез подобряване на нейната конкурентоспособност и увеличаване на печалбите.

Широката гама от услуги и продукти, които предлагаме, позволява приспособяване към нуждите на всеки конкретен клиент. Целта е постигане на възможно по-високи спестявания и възможно по-бързо изплащане на направената  инвестиция.

Защо ЕСКО България

Разнообразните модели за предоставяне на енергийни и енергийно ефективни услуги  напоследък са много популярни по света, защото предлагат цялостни решения – нещо, което е важно за всеки бизнес. Целта не е само да се предлага една стандартна стока, каквато е например електроенергията, а и на целия пакет услуги, които позволят ефективното и комфортно използване на тази електроенергия.

предлагаме цялостно управление и администриране на проекти, т.е. оценка, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни и енергийно ефективни проекти

разполагаме с опит и знания, получени от реализираните многобройни проекти в страната и чужбина

разполагаме с екип от професионалисти, работим с надеждни партньори и използваме материали с доказани качества

използваме иновативен холистичен подход с ясно измерими ползи и трайни резултати в услуга на нашите клиенти

Актуално

„ЕСКО България“ започва изграждането на трета ВЕИ централа за „Аурубис България“

„ЕСКО България“ стартира изграждането на трета фотоволтаична инсталация за своя партньор „Аурубис България“. Проектът, наречен „Аурубис-3“, ще бъде с инсталирана мощност 6.5 MWp и ще се намира на производствената площадка на медодобивния завод на територията на община Златица. Съоръжението ще бъде завършено и въведено в експлоатация до края на 2024 г. В процес на изграждане

ОЩЕ »

„ЕСКО България“ е новото име на „ЧЕЗ ЕСКО България“​

Дружеството е създадено през 2017 г. като част от групата на ЧЕЗ в България, за да предоставя енергийни услуги в областта на възобновяемите енергийни източници, отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението и индустриалните системи, вече е собственост на „Синтетика“ АД. До момента дружеството е реализирало над 130 проекта, от които 84 са насочени към повишаване на енергийната

ОЩЕ »

ЧЕЗ ЕСКО и Аурубис дадоха начало на изграждането на най-големият соларен парк за собствено потребление в страната

Най-голямата фотоволтаична централа за собствено потребление ще бъде изградена от „ЧЕЗ ЕСКО България“ на площадката на медодобивния завод „Аурубис“ в Пирдоп. Тя ще бъде с мощност 10 мегавата, което я прави и най-големия соларен парк въобще в страната през последните години.

ОЩЕ »

Да обсъдим вашите нужди и възможности за оптимизация

Ако желаете да се свържете с нас, моля изпратете ни съобщение.

Предоставените във формата за контакт лични данни ще бъдат обработвани с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и ще бъдат използвани за удостоверяване на Вашата самоличност и разглеждането на Вашето запитване. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на разглеждане на искането и в срок до 5 години от подаването на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започване на евентуални съдебни или административни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, за дружеството ЕСКО България ЕООД, което обработва Вашето запитване, за дружеството Електрохолд ИКТ ЕАД, което е оператор на информационните системи, както и за дружеството Електрохолд България ЕООД, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.
'
'