ЕСКО България

Какво е ЕСКО

Energy Service mpany е компания предоставяща енергийни услуги, ориентирана към иновациите, ефективното използване на ресурсите и екологията. Повишаването на енергийната ефективност, т.е. намаляване потреблението на енергия, може значително да редуцира разходите за поддръжка на обществени сгради, производствени предприятия, малки и средни предприятия или функционирането на цели градове и общини.

Ефективни енергийни решения

ЕСКО България предлага нова перспектива за ефективното използване на електроенергията в производството, обслужващия и публичния сектор. Нашата мисия е да създаваме стойност и устойчиво развитие чрез ефективно използване на електроенергията. Осигуряваме на своите клиенти цялостни енергийни решения – анализ на енергийните нужди, оптимално решение, финансиране (ако е необходимо), реализация и пускане в експлоатация. По този начин гарантираме както незабавно намаляване на разходите за електроенергия, така и трайно добри резултати на своите клиенти.

Какво предлагаме

Ефективни енергийни решения
ИНДУСТРИАЛНИ
СИСТЕМИ
Ефективни енергийни решения
ОСВЕТЛЕНИЕ
Ефективни енергийни решения
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ
Ефективни енергийни решения
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Как работим

Решение за обхвата на дейностите
Първата стъпка от сътрудничество с компания или представител на публичния сектор включва анализ на настоящата ситуация – съществуващите проблеми и възможности. На тази основа се изготвя анализ и индивидуална оферта с конкретни решения, обхват на модернизацията, технически и финансови параметри на проекта.

Финансиране
Повишаването на енергийната ефективност, респективно намаляване потреблението на електроенергия, води до значително намаляване на разходите за поддръжка на сгради, за производство, или за функционирането на града/ общината. Обикновено редуцирането на общите разходи за електроенергия започва още в първия месец след внедряване на решението въпреки паралелното изплащане на инвестицията.

Внедряване на решението
На този етап ЕСКО България поема отговорността за управление и администриране на проекта – получаване на необходимите разрешителни, доставка на оборудване, извършване на строителни и ремонтни работи, съответно носи технологичния, организационен и финансов риск при изпълнение на проекта.

След изпълнение на проекта

  • Намалява се консумираната от електроразпределителната мрежа електроенергия
  • Редуцират се оперативните разходи за поддръжка в следствие инсталираното ново оборудване

Кой може да се възползва

Предложението може да се използва от почти всички предприятия, които искат да намалят разходите си за консумация на различни видове комунални услуги, включително електричество, топлинна енергия или гориво. Възможностите за оптимизация при по-големите консуматори на електроенергия обаче са значителни и могат да се отразят на цялостното представяне на фирмата на пазара чрез подобряване на нейната конкурентоспособност и увеличаване на печалбите.

Широката гама от услуги и продукти, които предлагаме, позволява приспособяване към нуждите на всеки конкретен клиент. Целта е постигане на възможно по-високи спестявания и възможно по-бързо изплащане на направената  инвестиция.

Защо ЕСКО България

Разнообразните модели за предоставяне на енергийни и енергийно ефективни услуги  напоследък са много популярни по света, защото предлагат цялостни решения – нещо, което е важно за всеки бизнес. Целта не е само да се предлага една стандартна стока, каквато е например електроенергията, а и на целия пакет услуги, които позволят ефективното и комфортно използване на тази електроенергия.

предлагаме цялостно управление и администриране на проекти, т.е. оценка, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни и енергийно ефективни проекти

разполагаме с опит и знания, получени от реализираните многобройни проекти в страната и чужбина

разполагаме с екип от професионалисти, работим с надеждни партньори и използваме материали с доказани качества

предлагаме анализ и изготвяне на индивидуално решение, в следните основни направления – осветление (сградно, улично, парково или производствено); отопление, вентилация и климатизация; когенерации и системи за оползотворяване на отпадна топлина; индустриални системи като електрически двигатели, инвертори, компресорни станции, помпени станции и др.; изграждане и експлоатация на ВЕИ централи

използваме иновативен холистичен подход с ясно измерими ползи и трайни резултати в услуга на нашите клиенти

Актуално

„ЕСКО България“ е новото име на „ЧЕЗ ЕСКО България“​

Дружеството е създадено през 2017 г. като част от групата на ЧЕЗ в България, за да предоставя енергийни услуги в областта на възобновяемите енергийни източници, отоплението, вентилацията, климатизацията, осветлението и индустриалните системи, вече е собственост на „Синтетика“ АД. До момента дружеството е реализирало над 130 проекта, от които 84 са насочени към повишаване на енергийната

ОЩЕ »

ЧЕЗ ЕСКО и Аурубис дадоха начало на изграждането на най-големият соларен парк за собствено потребление в страната

Най-голямата фотоволтаична централа за собствено потребление ще бъде изградена от „ЧЕЗ ЕСКО България“ на площадката на медодобивния завод „Аурубис“ в Пирдоп. Тя ще бъде с мощност 10 мегавата, което я прави и най-големия соларен парк въобще в страната през последните години.

ОЩЕ »

ЧЕЗ ЕСКО България изгради фотоволтаична централа за Сен-Гобен България

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД пое цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление, с инсталирана мощност 64,8 kWp. Фотоволтаичната централа е монтирана на покрив на съществуваща сграда на Сен-Гобен България в гр. Костинброд и ще бъде пусната в действие през м. юни 2021 г.

ОЩЕ »

Да обсъдим вашите нужди и възможности за оптимизация

Ако желаете да се свържете с нас, моля изпратете ни съобщение.

Предоставените във формата за контакт лични данни ще бъдат обработвани с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и ще бъдат използвани за удостоверяване на Вашата самоличност и разглеждането на Вашето запитване. Вашите данни ще се съхраняват в информационните системи за периода на разглеждане на искането и в срок до 5 години от подаването на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започване на евентуални съдебни или административни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, за дружеството ЕСКО България ЕООД, което обработва Вашето запитване, за дружеството Електрохолд ИКТ ЕАД, което е оператор на информационните системи, както и за дружеството Електрохолд България ЕООД, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.
'
'