ЕСКО България
Ефективни енергийни решения
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ

Какво предлагаме

 • Инсталиране на устройства за производство на топлина и студ
 • Термични котли
 • Чилъри (охладители)
 • Топлинни помпи
 • Модернизиране или подмяна на ОВК (отопление, вентилация, климатизация)
 • Модернизация на преносната инфраструктура
 • Възстановяване на отпадъчна енергия

Какви са ползите

 • Намаляване на разходите с над 50 %
 • Повишаване комфорта в работните помещения
 • Висока норма на възвращаемост на инвестицията
 • Дълъг полезен живот на актива
 • Изплащане на инвестицията чрез реализирани спестявания

Финансиране

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'