ЕСКО България
bt
БАТЕРИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

Какво предлагаме

Индивидуална консултация за избор на подходяща система за съхранение на електроенергия и изграждане й „до ключ“. Системите за съхранение допълват фотоволтаичните инсталации, така че да се използва „зелена енергия“ във всички часове на денонощието.

Батериите, които предлагаме, са изградени на базата на литиево-йонната технология. Предлаганите от нас батерии са с удължен експлоатационен цикъл, подобрена ефективност при зареждане и разреждане, с включена многостепенна защита.

Какви са ползите

  • Дават възможност за съхранение на неупотребената електроенергия – когато собственото потребление е по-ниско в сравнение с производствения капацитет на ФвИ, както и последваща консумация на съхранената енергия в периодите без слънчева светлина;
  • Гъвкавост при покриване на собственото потребление – в часовете с голям производствен капацитет на ФвИ и ниски ценови нива на електроенергията на енергийната борса (в светлата част на деня), собственото потребление се покрива с електроенергия от мрежата на цени, съответстващи на енергийната борса, като в същото време батерията се зарежда с електроенергия от производството на ФвИ. При високи ценови нива на електроенергията на енергийната борса, собственото потребление се покрива с вече съхранената електроенергия в батерията;
  • По-добро балансиране на електроенергийната система.

Този тип системи за съхранение на ел. енергия (батерии), са подходящи за предприятия с различни режими на работа, като точният капацитет на системата за съхранение се определя след анализ и симулация на фотоволтаичната инсталация. Инсталираният капацитет на системата за съхранение може да бъде разнообразен и без долен или горен праг.

Ние се ангажираме да ръководим целия процес по узаконяване (администриране), доставки и въвеждане в експлоатация. По този начин спестяваме ангажираността и времето на Възложителя, като използваме нашата експертиза.

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'