ЕСКО България
Изграждане и въвеждане в експлоатация на 6 Комплектни Компенсиращи Уредби за „Екоинвест“ ЕООД, гр. Пловдив

Цялостно проектно управление по интегриране на компенсиращи уредби в предприятието

Дата на въвеждане: февруари 2018 г.

'
'