ЕСКО България
Присъединяване на обект към разпределителната мрежа, „Телепойнт“ ООД, гр. София​

Цялостно администриране на процеси по Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация за присъединяване към разпределителната мрежа на обект (административна сграда с няколко корпуса в гр. София) – изграждане на двоен секциониран трафопост и полагане на кабели СрН.
Дата на въвеждане: февруари 2019 г.

'
'