ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа на офис сграда – Адванс Бизнес Център - София

Администриране на проект, включващ:

Проектиране, съгласуване на проектната документация, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови трансформаторни постове 2х1 600кVAи и Кабелни трасета СрН

Дата на въвеждане: януари 2019

'
'