ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа на производствени и складови помещения за офис мебели на Office 1 Superstore, с. Равно поле, общ. Елин Пелин

Администриране на проект, включващ:

Проектиране, съгласуване на проектната документация, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов БКТП 800 kVA и захранваща кабелна линия 20kV

Дата на въвеждане: април 2019

'
'