ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 180 kWp за „ВИП Симерс Груп“ ООД, гр. Лом

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 179,55 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за производство на сладкарски изделия и хлебни продукти.

Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 211 MWh.

Дата на въвеждане: декември 2019

'
'