ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 307 kWp за „Национал 7“ ООД, с. Скравена

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 307,13 kWp, разположение на модулите наземно и върху покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за производство на пелети.

Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 400 MWh.

Дата на въвеждане: май 2020

'
'