Новини

ЧЕЗ финансира с 13 млн. лв. проект за енергийна ефективност на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, гр. София

ЧЕЗ България Инвестмънт, собственик на капитала на ЧЕЗ ЕСКО България, осигурява над 6 млн. евро на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ за реконструкция и модернизация на сградния фонд на болницата с цел подобряване на енергийната й ефективност.

Договорът за финансиране ще позволи в рамките на следващата година да се извършат енергийно ефективни мерки за промяна на фасади, покриви, дограми, осветителни тела, отопление, ВиК, подмяна на асансьори, модерна вентилационна система и съпътстващи строително-монтажни работи на 5 сгради.

През последните две години ЧЕЗ България Инвестмънт, чрез дъщерното си дружество ЧЕЗ ЕСКО България е реализирало инвестиции в енергийна ефективност на стойност на други 2,9 млн. евро в мерки за осветление, фотоволтаични централи, сграден фонд и отоплителни системи.