ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 17 kWp в Техническия учебен център на „ЧЕЗ Разпределение България“, гр. София

Проектен Мениджмънт на проект с обхват:
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с мощност 17,10 kWp, монтирана върху покрива на съществуваща сграда за покриване на нуждите на учебния център.

Дата на въвеждане в експлоатация: март 2020 г.

'
'