ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 24,51 kWp за „ПМУ София“ ООД, гр. София

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 24,51 kWp, монтирана на покрив на сграда на „ПМУ София“ в гр. София, бул. Илиянци.

Дата на въвеждане: март 2020

'
'