ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 117 kWp за „Екорепласт“ ЕООД, с. Капатово

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 117 kWp, монтирана на покрив на сграда на „Екорепласт“ в с. Капатово, Община Петрич.

Дата на въвеждане: август 2020 г.

'
'