ЕСКО България
Присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН на основно училище и гимназия в гр. Банкя

Цялостно управление на проект, включващ:

Проектиране, административно-съгласувателни процедури, строително-монтажни работи на нов трансформаторен пост и съоръжения с кабелно захранване на 20 kV, както и полагане на нови кабелни линии СрН на обект Основно училище и гимназия в гр. Банкя, м. „Бански рид“

Дата на въвеждане: февруари 2021

'
'