ЕСКО България
Оптимизация на уредби за компенсация на реактивна енергия на обекти на „Кайен" ООД

Проектен Мениджмънт на проект с обхват: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система шунт реактори и табла за управление и комутация  за 2 бр. трансформатори. 

Дата на въвеждане: януари 2020

'
'