ЕСКО България
Изместване на електрически съоръжения в обект на "Би Ей Глас България" АД в гр. София

Цялостно управление на проект, включващ:  проектиране, съгласуване с всички инстанции, осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи и провеждане на 72 часови проби при изместване на електрически съоръжения, находящи се в на територията на „Би Ей Глас България“ АД в гр. София

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'