ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа СрН на Производствен завод на „Метал Груп Индъстри” ЕООД“, гр. Сандански

Цялостно управление на проект, включващ: изготвяне на работен проект, процедиране при издаване на Разрешение за строеж, доставка и монтаж на МКЗРУ 20kV, кабелни линии СрН и извършване на пусково-настроечни работи, вкл. провеждане на 72 часови проби на производствен завод на „Метал Груп Индъстри”, находящ в гр.Сандански- Промишлена зона“.

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'