ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа СрН на производствена сграда за хидроизолационни материали на „Датекс“ ООД в гр. София

Цялостно управление на проект, включващ: проектиране и съгласуване на проект за външно електрозахранване, строително-монтажни работи, извършване на пусково-настроечни работи и провеждане на 72 часови проби, подписване на Протокол образец 15 (Акт 15) на външно електрозахранване до възлова станция.

Дата на въвеждане: февруари 2021

'
'