Новини

ЧЕЗ ЕСКО България изгражда една от най-големите покривни фотоволтаични системи в България

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД в сътрудничество с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД сключи договор с „Трейс Ипома“ АД за цялостното изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 750 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Трейс Ипома“ АД в гр. София.
Строително монтажните дейности по изграждането приключиха и до края на месец юли фотоволтаичната система ще бъде пусната в действие. След въвеждане на системата в експлоатация компанията ще оптимизира потреблението на електроенергия с около 900 MWh на година, намалявайки съществено енергийните си разходи.

В сътрудничество с другите компании в групата на ЧЕЗ в България,  ЧЕЗ Трейд и ЧЕЗ Електро, ЧЕЗ ЕСКО България реализира общо 21 проекта за изграждане на фотоволтаични централи с обща мощност 3.4 МWp – от тях 2,5 МWp са вече в експлоатация.