ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 166 kWp за собствено потребление на „Пи Джей Енерджи“ ООД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 165,7 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Пи Джей Енерджи“ ООД в гр. Малко Търново

 

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'