ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 125 kWp за собствено потребление на „Централен кооперативен съюз“

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 124,8 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на Централен кооперативен съюз“ в гр. София

 

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'