Новини

ЧЕЗ ЕСКО България изгради фотоволтаична централа за Сен-Гобен България

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД пое цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление, с инсталирана мощност 64,8 kWp.
Фотоволтаичната централа е монтирана на покрив на съществуваща сграда на Сен-Гобен България в гр. Костинброд и ще бъде пусната в действие през м. юни 2021 г.

Очаква се компанията да оптимизира потреблението на електроенергия с около 80 MWh на година, намалявайки съществено енергийните си разходи.

Saint-Gobain проектира, произвежда и дистрибутира материали и решения за строителството, автомобилната индустрия, здравеопазването и много други индустриални приложения. В България групата има два завода и присъства с направленията Ecophon, ISOVER, Rigips, Weber. Допълнително в страната има представителствата на ADFORS, Saint-Gobain Building Glass, Norton и Formula.