ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 10 МW за собствено потребление на „Аурубис България“ АД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 10  МW. Над 20 000 високоефективни моноскристални модула ще бъдат разположени върху 104 декара площ върху т.нар. „Синя лагуна“ – рекултивирано депо за отпадни води от дейността на „Медодобивен комбинат – Пирдоп”.

С изграждането на новата мощност медодобивния завод на „Аурубис България“ ще оптимизира външното потребление на електроенергия с около 11 700 МВтч на година. Централата ще покрива средно 2.5% от консумацията на електроенергия на завода, като в дневните пикови часове тази стойност ще достига до 20%.

Дата на въвеждане в експлоатация: 2021 г.

Аурубис – монтаж на панелите
'
'