ЕСКО България
Цялостно управление на проект за външно електрическо захранване на хипермаркет „Кауфланд България“

Цялостно управление на проект за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрическо захранване за търговски обект на Кауфланд, находящ се в гр. Петрич. Проекта включва строителство на нов трансформаторен пост – БКТП 1х800 kVA, 20-0,4 kV и строителство на кабелни линии СрН.

Дата на реализиране на проект:  декември 2021 г.

'
'