ЕСКО България
Цялостно управление на проект за външно електрическо захранване на супермаркет „Лидл“ - Павлово, гр. София

Цялостно управление на проект за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрическо захранване за Супермаркет ЛИДЛ. Демонтаж на  съществуващ трансформатор 640 kVA и монтаж на нов силов маслен трансформатор ТМХ 800 kVA.

Дата на реализиране на проект: февруари 2022 г.

'
'