ЕСКО България
Цялостно управление на проект за външно електрическо захранване на супермаркет „Лидл“ бул. Тодор Александров, гр. София

Цялостно управление на проект за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрическо захранване за Супермаркет ЛИДЛ, находящ се на бул. Тодор Александров №97.

Дата на реализиране на проект: август 2021

'
'