ЕСКО България
Цялостно управление на проект за изграждане на 2 бр. шунт реактори на „Адванс Бизнес Център“ ЕАД, гр. София

Обхват на проекта: доставка, монтаж, окабеляване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. шунт реактора, по 25 kVAr всеки. Шунт  реакторите са свързани към два трансформатора, захранващи сграда Адванс Бизнес Център 1, находяща се в район Младост 4, гр. София.

Дата на реализиране на проект: Август, 2021 г.

'
'