ЕСКО България
Изграждане на външно електрозахранване на логистична база на „ЛИДЛ България“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване чрез Държавна приемателна комисия  на логистична база на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, в с. Локорско.

Дата на въвеждане: В процес на изпълнение

'
'