ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 147.42 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „МДЛ Сервиз“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация изградена на покрив на съществуваща сграда на „МДЛ Сервиз“ ЕООД в гр. Ихтиман с инсталирана мощност 147.42 kWp. Инсталацията е изградена с 323 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 455Wp и 2 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: м. юни 2022 г.

 

'
'