ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 31.9 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Борика“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация изградена на покрив на съществуваща сграда на „Борика“ АД в гр. София с инсталирана мощност 31.9 kWp. Централата е изградена с 59 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 540Wp и 1 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: м. октомври 2022 г.

'
'