ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 120.25 kWp на покрив на съществуваща сграда на „Сен-Гобен България“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация за собствено потребление, изградена на покрив на съществуваща сграда на „Сен-Гобен България“ ЕООД в гр. Варна с инсталирана мощност 120.25 kWp.
Инсталацията е изградена с 370 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 325Wp и 2 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: м. август 2022 г.

'
'