ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 324 kWp за собствено потребление на „Фриго“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 323.5 kWp. За инсталацията ще бъдат използвани 599 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Фриго“ ЕООД, гр. Летница.

Дата на въвеждане: м. декември 2022 г.

'
'