ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 63.7 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Зара-Газ“

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и отдаване на неупотребената ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 63.7 kWp. За централата ще бъдат използвани 140 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Зара-Газ“ ООД, гр. Стара Загора.

Дата на реализиране на проект: м. август 2022 г.

'
'