ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 110 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „МОЛ Габрово“

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и отдаване на неупотребената електроенергия в електропреносната мрежа, изградена на покрив на съществуваща сграда на МОЛ Габрово в гр. Габрово, с инсталирана мощност 110 kWp.

Дата на въвеждане: м. ноември 2022 г.

'
'