ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 183 kWp за собствено потребление на покриви на съществуващи сгради на "Интерхотел Сандански България"

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покриви на съществуващи сгради на „Интерхотел Сандански България“ АД в гр. Сандански с инсталирана мощност 183.32 kWp. Централата е изградена с 364 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 505 Wp и 3 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: м. март 2023 г.

'
'