ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 801 kWp за продажба на произведената енергия на БЛ „Финансова група“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична инсталация за продажба на произведената енергия с инсталирана мощност 801.36 kWp. За централата ще бъдат използвани 1 470 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на БЛ „Финансова Група“, гр. Гоце Делчев.

Дата на въвеждане: В процес на изпълнение

'
'