ЕСКО България
Изграждане на външно електрозахранване на Хипермаркет „ЛИДЛ България“ в гр. София

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване чрез Държавна приемателна комисия  на Хипермаркет  „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, в гр. София, ул. „Жечо Гюмюшев“.

Дата на въвеждане: В процес на изпълнение.

'
'