ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 360 kWp за собствено потребление на „МДЛ Сервиз“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност 360 kWp. За целта са използвани 240 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „МДЛ Сервиз“ ЕООД, с. Лозен.

Дата на въвеждане: м. юни 2023 г.

'
'