ЕСКО България

Кои сме ние

ЧЕЗ ЕСКО България предлага нова перспектива за ефективното използване на електроенергията в производството, обслужващия и публичния сектор. Нашата мисия е да създаваме стойност и устойчиво развитие чрез ефективно използване на електроенергията. Осигуряваме на своите клиенти цялостни енергийни решения – анализ на енергийните нужди, оптимално решение, финансиране (ако е необходимо), реализация и пускане в експлоатация. По този начин гарантираме както незабавно намаляване на разходите за електроенергия, така и трайно добри резултати на своите клиенти.

ЧЕЗ Груп има стабилни позиции на пазарите в Централна и Югоизточна Европа. 
ЧЕЗ управлява успешно пълно портфолио от дейности в сферата на енергетиката:

ЧЕЗ разполага с въглищни електроцентрали, когенерационни централи, атомни електроцентрали, водноелектрически централи, вятърни паркове и фотоволтаични централи. Освен с производство, дружествата, част от Групата ЧЕЗ, се занимават с разпределение, продажба на електроенергия и газ, както и с предоставянето на енергийни услуги по формулата ESC

ЧЕЗ ЕСКО България е носител на международия опит и ноу-хау на Групата ЧЕЗ

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД е създадена през 2017 г. с цел предоставяне на иновативни решения в сектора на енергетиката – оптимизация на настоящата енергийна инфраструктура, изграждане и експлоатация на ВЕИ централи и внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Компанията предлага на своите клиенти цялостно управление, администриране и реализация на проекти – т. нар. пълен инженеринг.

Клиенти на ЧЕЗ ЕСКО България са индустриални компании, малки и средни предприятия, държавни, общински или частни организации и фирми, управляващи сгради и съоръжения от всички видове – жилищни и административни сгради, фабрики, болници, училища, спортни съоръжения и т.н.

Дружеството е 100 % Собственост на CEZ Bulgarian Investment B.V. (CBI) и има едностепенна система на управление.

Душан Рибан – Управител

Кръстю Икономов – Управител

Семейството на ЧЕЗ ЕСКО България
'
'