„ЕСКО България“ започва изграждането на трета ВЕИ централа за „Аурубис България“

„ЕСКО България“ стартира изграждането на трета фотоволтаична инсталация за своя партньор „Аурубис България“. Проектът, наречен „Аурубис-3“, ще бъде с инсталирана мощност 6.5 MWp и ще се намира на производствената площадка на медодобивния завод на територията на община Златица. Съоръжението ще бъде завършено и въведено в експлоатация до края на 2024 г. В процес на изграждане […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6 970 kWp за собствено потребление на „Аурубис България“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6 970 kWp за собствено потребление на „Аурубис България“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 6 970.320 kWp. За централата ще бъдат използвани 12 447 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на площадка на „Аурубис […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2600 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Би Ей Глас“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2 600 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Би Ей Глас“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покриви на съществуващи сгради на „Би Ей Глас“ ЕАД в гр. София с инсталирана мощност 2 600.64 kWp. […]

Изграждане на външно електрозахранване на Хипермаркет „ЛИДЛ България“ в гр. София

Изграждане на външно електрозахранване на Хипермаркет „ЛИДЛ България“ в гр. София Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване чрез Държавна приемателна комисия  на Хипермаркет  „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, в гр. София, ул. „Жечо Гюмюшев“. Дата на въвеждане: В процес на изпълнение.

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление на „ЮСК БУЛ“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление на „ЮСК БУЛ“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 199.80 kWp. За централата ще бъдат използвани 444 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „ЮСК БУЛ“, гр. […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 94 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Oфис 1“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 94 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Oфис 1“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на неупотребената ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 93.6 kWp. За централата ще бъдат […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6 411 kWp за собствено потребление на „Аурубис България“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6 411 kWp за собствено потребление на „Аурубис България“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 6 410.880 kWp. За централата ще бъдат използвани 11 448 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на площадка на „Аурубис […]

Изграждане на външно електрозахранване за Хипермаркет „Кауфланд България“ в гр. София

Изграждане на външно електрозахранване за Хипермаркет „Кауфланд България“ в гр. София Изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване чрез Държавна приемателна комисия на Хипермаркет „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, в гр. София, р-н Триадица Дата на въвеждане: В процес на реализация

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 360 kWp за собствено потребление на „МДЛ Сервиз“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 360 kWp за собствено потребление на „МДЛ Сервиз“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност 360 kWp. За целта са използвани 240 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „МДЛ Сервиз“ ЕООД, с. […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 77 kWp за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия на „Милва Продукт“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 77 kWp за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия на „Милва Продукт“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия „излишъци“ с инсталирана мощност 77 kWp. За централата ще бъдат използвани 140 бр. […]