Изграждане на 2 фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 8 800 kWp за „Асарел Енерджи“ ЕООД

Изграждане на 2 фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 8 800 kWp за „Асарел Енерджи“ ЕООД Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на две наземни фотоволтаични системи с обща инсталирана мощност 8 800 kWp. За двете централи ще бъдат използвани високоефективни фотоволтаични модули и оборудване на световни лидери в областта […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 4 992 kWp за собствено потребление на „Каолин“ ЕАД, с. Ветово

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 4 992 kWp за собствено потребление на „Каолин“ ЕАД, с. Ветово Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане, въвеждане в експлоатация и мониторинг и поддръжка на наземна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 4 992 kWp. За централата ще бъдат използвани 9 984 бр. високоефективни фотоволтаични модули, […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 629 kWp за собствено потребление и продажба на „Асел“ ЕООД, гр. Пловдив

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 629 kWp за собствено потребление и продажба на „Асел“ ЕООД, гр. Пловдив Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление и отдаване на непотребената енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 629,85 kWp. За централата ще бъдат използвани […]

Подмяна на осветителни тела с ново LED осветление „Софарма трейдинг“ АД

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление и продажба на „ЕОС-ЛД Дистрибюшън“ ООД, гр. София Демонтаж, приемане и извозване на съществуващи осветителни тела. Монтаж на нови енергийно ефективни осветителни тела и въвеждане в експлоатация в обекти на „Софарма трейдинг“ АД, находящи се в гр. София, с. Граф Игнатиево и гр. Варна. […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление и продажба на „ЕОС-ЛД Дистрибюшън“ ООД, гр. София

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление и продажба на „ЕОС-ЛД Дистрибюшън“ ООД, гр. София Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление и отдаване на непотребената енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 164.19 kWp. За централата ще бъдат […]

Цялостно управление на проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на БКТП за „Кауфланд България ЕООД енд Ко КД“, кв. Младост 4, гр. София

Цялостно управление на проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на БКТП за „Кауфланд България ЕООД енд Ко КД“, кв. Младост 4, гр. София Извършване на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на бетонен комплектен трансформаторен пост 800 kVA. Включително кабели средно напрежение за захранване на хипермаркет Кауфланд – Младост 4, гр. София. Дата на […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 141 kWp за собствено потребление на „Зеолит уотър къмпъни“ ЕООД, гр. Казанлък

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 141 kWp за собствено потребление на „Зеолит уотър къмпъни“ ЕООД, гр. Казанлък Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 141.75 kWp. За централата ще бъдат използвани 378 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната […]

Цялостно управление на проект за изграждане на 2 бр. шунт реактори на „Адванс Бизнес Център“ ЕАД – 2, гр. София

Цялостно управление на проект за изграждане на 2 бр. шунт реактори на „Адванс Бизнес Център“ ЕАД – 2, гр. София Обхват на проекта: доставка, монтаж, окабеляване и въвеждане в експлоатация на два шунт реактора, 12,5 kVAr и 40 kVAr. Шунт реакторите са свързани към два трансформатора, захранващи сграда Адванс Бизнес Център 2, находяща се в […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 156 kWp за собствено потребление и продажба на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 156 kWp за собствено потребление и продажба на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление и отдаване на непотребената енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 156.96 kWp. За централата ще бъдат използвани […]

Цялостно управление на проект за вгражданена нов стълб в eлектропровод 110kV Асамблея-Тинтява за хипермаркет Кауфланд, гр. София

Цялостно управление на проект за вгражданена нов стълб в eлектропровод 110kV Асамблея-Тинтява за хипермаркет Кауфланд, гр. София Обхват на проекта: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоманорешетъчен стълб в електропровод Асамблея-Тинтява, находящ се в район Младост 4, гр. София. Дата на реализиране на проект:  В процес на реализация.