Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 44 kWp за собствено потребление на “Цетин България”

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 44 kWp за собствено потребление на “Цетин България” Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 44.15 kWp. За централата ще бъдат използвани 81 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на “Цетин България” в […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Офис 1“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Офис 1“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и отдаване на неупотребената ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 199.8 kWp. За централата ще бъдат […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия за „Тексайд България“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия за „Тексайд България“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия „излишъци“ с инсталирана мощност 199.80 kWp. За централата ще бъдат използвани 444 бр. […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 801 kWp за продажба на произведената енергия на БЛ „Финансова група“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 801 kWp за продажба на произведената енергия на БЛ „Финансова група“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична инсталация за продажба на произведената енергия с инсталирана мощност 801.36 kWp. За централата ще бъдат използвани 1 470 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на […]

Изграждане на външно електрозахранване за захранване на хипермаркет „Кауфланд България“

Изграждане на външно електрозахранване за захранване на хипермаркет „Кауфланд България“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване чрез Държавна приемателна комисия  на Хипермаркет  „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, в гр. София, р-н Изгрев. Дата на въвеждане: В процес на изпълнение

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление на „Цетин България“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление на „Цетин България“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 164.05 kWp. За централата ще бъдат използвани 301 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Цетин България“, гр. […]

Изграждане на външно електрозахранване за захранване на супермаркет на „ЛИДЛ България“

Изграждане на външно електрозахранване за захранване на супермаркет „ЛИДЛ България“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване чрез Държавна приемателна комисия  на Супермаркет „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, в гр. София, бул. „Мария Луиза“. Дата на въвеждане: м. февруари 2023 г.

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 172 kWp за продажба на произведената енергия на „ММоторс“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 172 kWp за продажба на произведената енергия на „ММоторс“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за продажба на произведената енергия с инсталирана мощност 171.60 kWp. За централата ще бъдат използвани 312 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 100 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Офис 1“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 100 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Офис 1“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и отдаване на неупотребената електроенергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 99.9 kWp. За централата ще бъдат използвани […]

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 69 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Банка ДСК“

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 69 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Банка ДСК“ Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покрив на съществуваща сграда на „Банка ДСК“ АД в гр. София с инсталирана мощност 69.16 kWp. Дата на въвеждане: м. […]